Saitek & X Plane 11
Filmy   /  Movies

Podstawowa sceneria FSX - Basic FSX scenery

Moskwa - Moscow

Podstawowa sceneria FSX - Basic FSX scenery

New York

Warsaw City X i EPWA Warsaw Chopin Airport X

Warszawa - Warsaw

Podstawowa sceneria FSX - Basic FSX scenery

Paryż / Londyn - Paris / London

Testy mechanizmów regulacji wolantów i pedałów steru kierunku.

Tests of the mechanisms yokes end rudder pedals regulation.

Warsaw City X i EPWA Warsaw Chopin Airport X

Warszawa - Warsaw

Testy mechanizmów regulacji wolantów.

Tests of the mechanisms yokes regulation.

Testy przed modyfikacjami.

Tests before modifications.

Testy pedałów steru kierunku.

Tests of the mechanisms rudder pedals regulation.

Testy pedałów steru kierunku.

Tests of the mechanisms rudder pedals regulation.