Saitek & X Plane 11
PFD Primary Flight Display - czyli podstawowy monitor lotu

PFD przedstawia informacje dotyczące lotu, podstawowe instrumenty, przyrządy nawigacyjne i status lotu na jednym zintegrowanym wyświetlacz. Niektóre systemy obejmują informacje zespołu napędowego i inne systemy informacyjne. Podstawowe prezentacje instrumentów lotu na PFD różnią się od konwencjonalnych przyrządów. Na przykład wskaźnik położenia przestrzennego czyli sztuczny horyzont na PFD jest większy niż w przyrządach konwencjonalnych a wskazania  prędkości i wysokości są prezentowane na ekranach w formie pionowej taśmy, które położone są po lewej i prawej stronie wyświetlacza PFD. Wskaźnik prędkości pionowej jest przedstawiony za pomocą tradycyjnych prezentacji. Z kolei koordynacji jest wyświetlane przy użyciu segmentacji trójkąt u góry wskaźnika postawy. Wskaźnik skrętu pojawia się jako wyświetlanie zakrzywionych linii w górnej części instrumentu.


Rzeczywiste zdjęcie z symulatora


MFD Multi-function display czyli monitor wielo-funkcyjny

Wielofunkcyjny wyświetlacz (MFD) przedstawia informacje zaczerpnięte z różnych systemów informacji samolotu. Umożliwia wyświetlanie informacji dostarczonych przez jednen lub wiele zainstalowanych systemów, MFD zapobiega konieczności oddzielnych wyświetlaczy dla każdego systemu. Urządzenie wielofunkcyjne pozwala na wybranie różnych stron z różnych rozdziałów, wyświetlających informacje dostarczane przez różne systemy. Funkcje wyświetlacza umożliwiają łączenie informacji z wielu systemów na jednej stronie. W wielu systemach MFD służy jako kopia zapasowa wyświetlacza systemu PFD. Powinieneś mieć praktyczną wiedzę na temat procedur wyboru w sytuacjach awarii, jak wybrać niezbędne dane wyświetlane na obecną fazę lotu. Znajomości możliwości MFD nie tylko zwiększa dostępne informacje, ale również umożliwia szybki dostęp do tych informacji oraz podejmowanie niezbędnych decyzji w danej fazie lotu.


Rzeczywiste zdjęcie z symulatora


Parametry wyświetlane na ekranie PFD
1. NAV Frequency Box

2. Airspeed Indicator

3. True Airspeed

4. Current Heading

5. Turn Rate Indicator

6. Heading Bug

7. Outside Air Temperature (OAT)

8. Softkeys

9. System Time

10. Transponder Data Box


11. Horizontal Situation Indicator (HSI)

12. Barometric Altimeter Setting

13. Vertical Speed Indicator (VSI)

14. Reference Altitude Bug

15. Altimeter

16. Reference Altitude

17. COM Frequency Box

18. Navigation Status Box

19. Slip / Skid Indicator

20. Altitude Indicator

Sztuczny Horyzont


PL

1. Wskaźnik

2. Skala

3. Linia Horyzontu

4. Symbol Samolotu

5. Ziemia

6. Skala

7. Zakrętomierz

8. Niebo

9. Punkt Zerowy Skali

EN

1. Roll Pointer

2. Roll Scale

3. Horizon Line

4. Aircraft Symbol

5. Land Representation

6. Pitch Scale

7. Slip/Skid Indicator

8. Sky Representation

9. Roll Scale Zero

Prędkość

Wysokość


1. Wysokość Ustawiona

2. Skala Wysokościomierza

3. Wysokość Obecna

4. Ciśnienie Ustawione

5. Szybkość Wznoszenia / Opadania (-)

6. Skala Szybkości Wznoszenia / Opadania


Przyrządy Navigacyjne


GPS

NAV1

NAV2

Silnik, paliwo i zasilanie wyświetlane zwykle z lewej strony MFPPL 

1. Wskaźnik obrotów

2. Wskaźnik przepływu paliwa

3. Ciśnienie oleju

4. Temperatura oleju

5. Temperatura głowicy

6. Temperatura spalin

7. Temperatura wlotowa turbiny

8. Poziom paliwa

9. Voltomierz

10. Amperomierz


EN

1. Tachometer

2. Fuel Flow indicator

3. Oil Pressure indicator

4. Oil Temperature indicator

5. Cylinder Head Temperature (CHT) indicator

6. Exhaust Gas Temperature (EGT) indicator

7. Turbine Inlet Temperature (TIT) indicator

8. Fuel Quantity indicator

9. Voltmeter

10. Ammeter

Uwaga: Dane z instrukcji obsługi producenta tylko na poziomie potrzebnym do obsługi urzadzenia w symulatorze. Pełna dokumentacja na stronie producenta  http://static.garmincdn.com/pumac/190-00498-07_0A_Web.pdf